ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5146
การปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
23 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
536

การปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สหพันธ์คริสเตียนเพื่อนักศึกษาแห่งประเทศไทยขอเยี่ยมชมกิจการ มจร.
17 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
452

สหพันธ์คริสเตียนเพื่อนักศึกษาแห่งประเทศไทยขอเยี่ยมชมกิจการ มจร.

รองผู้บัญชาการทหารบก และคณะเยี่ยมชม มจร.
17 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
491

รองผู้บัญชาการทหารบก และคณะเยี่ยมชม มจร.

มจร.ร่วมกับ ม.พระพุทธศาสนาชิงจื๋อและสภาพุทธศาสนาโลกจีนไต้หวันสัมมนาความสำคัญของพระวินัย
14 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
469

มจร.ร่วมกับ ม.พระพุทธศาสนาชิงจื๋อและสภาพุทธศาสนาโลกจีนไต้หวันสัมมนาความสำคัญของพระวินัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ รับสมัครคฤหัสถ์เรียนปรัชญามหาบัณฑิต
09 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
448

บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ รับสมัครคฤหัสถ์เรียนปรัชญามหาบัณฑิต

แบบจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
06 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
430

แบบจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

แจ้งทุกส่วนงานจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
06 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
389

แจ้งทุกส่วนงานจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทัพบก และวปรอ.รุ่น ๓๙๙ ช่วยภัยน้ำท่วม
30 ต.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
476

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทัพบก และวปรอ.รุ่น ๓๙๙ ช่วยภัยน้ำท่วม

หนุนพระสังฆาธิการจบปริญญาตรี
30 ต.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
428

หนุนพระสังฆาธิการจบปริญญาตรี

มหาจุฬาฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
28 ต.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
502

มหาจุฬาฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Facebook