ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5308
สถิตินิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปี 2550
01 มิ.ย. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
444

สถิตินิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปี 2550

รัฐบาลเลี้ยงต้อนรับผู้นำชาวพุทธนานาชาติ
31 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
486

รัฐบาลเลี้ยงต้อนรับผู้นำชาวพุทธนานาชาติ

อธิการบดี มจร. นำคณะสงฆ์นานาชาติ เข้าถวายสักการะแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์
31 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
450

อธิการบดี มจร. นำคณะสงฆ์นานาชาติ เข้าถวายสักการะแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์

ชาวพุทธทั่วโลกร่วมยกย่อง“ในหลวง”ระบุในปฏิญญากรุงเทพ
31 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
485

ชาวพุทธทั่วโลกร่วมยกย่อง“ในหลวง”ระบุในปฏิญญากรุงเทพ

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. ชี้วิสาขบูชาโลก ดึงคนเข้าใกล้ธรรม
31 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
483

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. ชี้วิสาขบูชาโลก ดึงคนเข้าใกล้ธรรม

ปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ มจร. ที่ตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
30 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
481

ปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ มจร. ที่ตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

ประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4 หาข้อสรุปร่วมกันในประเด็นพระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาลและการพัฒนา
29 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
454

ประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4 หาข้อสรุปร่วมกันในประเด็นพระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาลและการพัฒนา

ชาวพุทธโลกมีมติตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ สำนักงานใหญ่ในไทย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.เป็นประธาน
29 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
437

ชาวพุทธโลกมีมติตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ สำนักงานใหญ่ในไทย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.เป็นประธาน

ติช นัท ฮันห์ ชี้ว่า สติ ปัญญา และพลังแห่งเมตตาช่วยโลกให้อยู่รอดได้
28 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
518

ติช นัท ฮันห์ ชี้ว่า สติ ปัญญา และพลังแห่งเมตตาช่วยโลกให้อยู่รอดได้

ผู้นำชาวพุทธและนักปราชญ์ยกย่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกยิ่งใหญ่
27 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
443

ผู้นำชาวพุทธและนักปราชญ์ยกย่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกยิ่งใหญ่

Facebook