ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5127
คุรุสภายกย่องพระธรรมโกศาจารย์เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๔๙
28 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
694

คุรุสภายกย่องพระธรรมโกศาจารย์เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๔๙

พระธรรมโกศาจารย์มอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย
27 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
601

พระธรรมโกศาจารย์มอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
22 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
642

ถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

การศึกษาของพระสงฆ์ไทยที่ มจร.
17 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
2606

การศึกษาของพระสงฆ์ไทยที่ มจร.

อธิการบดี มจร แต่งตั้งรักษาการผู้บริการระดับสูง
14 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
605

อธิการบดี มจร แต่งตั้งรักษาการผู้บริการระดับสูง

นักศึกษาจาก Shorter College มลรัฐจอเจียร์ สหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมกิจการมหาจุฬาฯ
08 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
557

นักศึกษาจาก Shorter College มลรัฐจอเจียร์ สหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมกิจการมหาจุฬาฯ

อธิการบดี ม.มหิดล เข้าคารวะพระธรรมโกศาจารย์
08 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
599

อธิการบดี ม.มหิดล เข้าคารวะพระธรรมโกศาจารย์

พระเทพเมธี รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
07 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
620

พระเทพเมธี รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

พระธรรมโกศาจารย์รับบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีสมัยที่ ๓
07 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
595

พระธรรมโกศาจารย์รับบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีสมัยที่ ๓

ผู้บริหาร มจร. ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ
06 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
750

ผู้บริหาร มจร. ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ

Facebook