ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5146
พระธรรมโกศาจารย์มอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย
27 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
614

พระธรรมโกศาจารย์มอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
22 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
664

ถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

การศึกษาของพระสงฆ์ไทยที่ มจร.
17 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
2701

การศึกษาของพระสงฆ์ไทยที่ มจร.

อธิการบดี มจร แต่งตั้งรักษาการผู้บริการระดับสูง
14 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
628

อธิการบดี มจร แต่งตั้งรักษาการผู้บริการระดับสูง

นักศึกษาจาก Shorter College มลรัฐจอเจียร์ สหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมกิจการมหาจุฬาฯ
08 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
572

นักศึกษาจาก Shorter College มลรัฐจอเจียร์ สหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมกิจการมหาจุฬาฯ

อธิการบดี ม.มหิดล เข้าคารวะพระธรรมโกศาจารย์
08 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
610

อธิการบดี ม.มหิดล เข้าคารวะพระธรรมโกศาจารย์

พระเทพเมธี รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
07 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
633

พระเทพเมธี รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

พระธรรมโกศาจารย์รับบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีสมัยที่ ๓
07 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
612

พระธรรมโกศาจารย์รับบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีสมัยที่ ๓

ผู้บริหาร มจร. ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ
06 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
768

ผู้บริหาร มจร. ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ

พศ.ถวายความรู้พระสังฆาธิการเปิดทางศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์
01 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
736

พศ.ถวายความรู้พระสังฆาธิการเปิดทางศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์

Facebook