ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5146
เมื่อพระ มจร วิภากย์การเมือง
26 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
580

เมื่อพระ มจร วิภากย์การเมือง

ผู้แทน มจร เข้าร่วมประชุมนานาชาติของ ม สงฆ์เวียดนาม
24 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
631

ผู้แทน มจร เข้าร่วมประชุมนานาชาติของ ม สงฆ์เวียดนาม

สมาคมศิษย์เก่า มจร.น้อมกตัญญู รำลึกคุณ"ปูชนียบุคคล-บุรพาจารย์"
24 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
550

สมาคมศิษย์เก่า มจร.น้อมกตัญญู รำลึกคุณ"ปูชนียบุคคล-บุรพาจารย์"

อธการบดี มจร.ให้สติผู้นำต้องมีหลักธรรม
23 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
627

อธการบดี มจร.ให้สติผู้นำต้องมีหลักธรรม

ชี้การเมืองไทยต้องใช้หลักธรรมนำพัฒนา
23 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
546

ชี้การเมืองไทยต้องใช้หลักธรรมนำพัฒนา

อธิการบดี มจร. ชี้ผู้นำต้องมีขันติ-โสรัจจะ
22 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
553

อธิการบดี มจร. ชี้ผู้นำต้องมีขันติ-โสรัจจะ

นิสิตคณะครุศาสตร์ จัดพิธีทำสามีจิกรรมและไหว้ครู
17 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
548

นิสิตคณะครุศาสตร์ จัดพิธีทำสามีจิกรรมและไหว้ครู

พระธรรมโกศาจารย์พร้อมด้วยผู้บริหารทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่
13 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
530

พระธรรมโกศาจารย์พร้อมด้วยผู้บริหารทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่

มจร.ประกาศเป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ
09 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
581

มจร.ประกาศเป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ

คุรุสภายกย่องพระธรรมโกศาจารย์เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๔๙
28 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
715

คุรุสภายกย่องพระธรรมโกศาจารย์เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๔๙

Facebook