ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครนิสิต
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 60
หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
06 พ.ค. 53 | ข่าวรับสมัครนิสิต
288

หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา '๕๓ (กำหนดการสอบและที่นั่งสอบ)
14 เม.ย. 53 | ข่าวรับสมัครนิสิต
283

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา '๕๓ (กำหนดการสอบและที่นั่งสอบ)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
17 มี.ค. 53 | ข่าวรับสมัครนิสิต
317

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

ประกาศผลผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
15 มี.ค. 53 | ข่าวรับสมัครนิสิต
314

ประกาศผลผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท ปี ๕๒
23 พ.ค. 52 | ข่าวรับสมัครนิสิต
321

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท ปี ๕๒

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปี '๕๒
08 ม.ค. 52 | ข่าวรับสมัครนิสิต
266

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปี '๕๒

ประกาศผลสอบคัดเลือก ป.เอก แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ปี ๒๕๕๑
26 พ.ค. 51 | ข่าวรับสมัครนิสิต
690

ประกาศผลสอบคัดเลือก ป.เอก แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ปี ๒๕๕๑

คณะสังคมศาสตร์ขยายเวลารับสมัคร ป.โท (รัฐประศาสนศาสตร์)
18 เม.ย. 51 | ข่าวรับสมัครนิสิต
282

คณะสังคมศาสตร์ขยายเวลารับสมัคร ป.โท (รัฐประศาสนศาสตร์)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท ปี ๒๕๕๑
11 เม.ย. 51 | ข่าวรับสมัครนิสิต
274

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท ปี ๒๕๕๑

ภาควิชารัฐศาสตร์ รับสมัครพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
28 ม.ค. 51 | ข่าวรับสมัครนิสิต
327

ภาควิชารัฐศาสตร์ รับสมัครพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Facebook