ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนิสิต
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 71
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดรบสมัคร ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗
28 ส.ค. 57 | รับสมัครนิสิต
605

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดรบสมัคร ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗

ป.เอก พุทธบริหารบริการศึกษา ครุศาสตร์ มจร.รับสมัครนิสิตใหม่ ๑๕ กพ - ๒๕ พค ๕๗
08 มี.ค. 57 | รับสมัครนิสิต
586

ป.เอก พุทธบริหารบริการศึกษา ครุศาสตร์ มจร.รับสมัครนิสิตใหม่ ๑๕ กพ - ๒๕ พค ๕๗

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557
11 ก.พ. 57 | รับสมัครนิสิต
387

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ) ปีการศึกษา 2557
06 ก.พ. 57 | รับสมัครนิสิต
520

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ) ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
13 ม.ค. 57 | รับสมัครนิสิต
409

รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ด่วน รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาพุทธจิตวิทยา
16 ต.ค. 55 | รับสมัครนิสิต
489

ด่วน รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาพุทธจิตวิทยา

คณะครุศาสตร์ รับสมัคร ป.โท บริหารการศึกษา ๑ ก.พ.-๑๕ พ.ค.๕๕
19 ก.พ. 55 | รับสมัครนิสิต
531

คณะครุศาสตร์ รับสมัคร ป.โท บริหารการศึกษา ๑ ก.พ.-๑๕ พ.ค.๕๕

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
03 ก.พ. 54 | รับสมัครนิสิต
422

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
01 ก.พ. 54 | รับสมัครนิสิต
374

คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
20 พ.ค. 53 | รับสมัครนิสิต
480

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

Facebook