ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 129
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘(๕ มี.ค.๕๘)
10 มี.ค. 58 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
265

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘(๕ มี.ค.๕๘)

สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาโท จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
02 มี.ค. 58 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
346

สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาโท จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗(๑๓ พ.ย.)
10 ธ.ค. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
270

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗(๑๓ พ.ย.)

คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
13 ก.ย. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
295

คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗(๑๑ ก.ย. ๕๗)
10 ก.ย. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
251

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗(๑๑ ก.ย. ๕๗)

คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ) จัดโครงการสัมมนาวิชาการศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปี 2557
05 ก.ย. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
358

คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ) จัดโครงการสัมมนาวิชาการศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปี 2557

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗(๑๔/๐๘/๒๕๕๗)
03 ก.ย. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
255

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗(๑๔/๐๘/๒๕๕๗)

ประมวลภาพงานสัมมนาถอดบทเรียนวิทยากร-โครงการคุณธรรมสัญจร สนับสนุนโดย อบจ.ฉะเชิงเทรา
27 ส.ค. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
291

ประมวลภาพงานสัมมนาถอดบทเรียนวิทยากร-โครงการคุณธรรมสัญจร สนับสนุนโดย อบจ.ฉะเชิงเทรา

คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
12 มี.ค. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
260

คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

International Conference at NIDA, September 5, 2013
05 ก.ย. 56 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
259

International Conference at NIDA, September 5, 2013

Facebook