ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 133
คณะพุทธศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานSARปีการศึกษา2557
19 พ.ค. 58 | สัมมนา/การประชุม
521

คณะพุทธศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานSARปีการศึกษา2557

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘(๒๒ เม.ย.๕๘)
30 เม.ย. 58 | สัมมนา/การประชุม
464

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘(๒๒ เม.ย.๕๘)

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ : แนวคิด กระบวนการ และการพัฒนาองค์ความรู้" โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
12 มี.ค. 58 | สัมมนา/การประชุม
526

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ : แนวคิด กระบวนการ และการพัฒนาองค์ความรู้" โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘(๕ ก.พ.๕๘)
10 มี.ค. 58 | สัมมนา/การประชุม
522

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘(๕ ก.พ.๕๘)

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘(๕ มี.ค.๕๘)
10 มี.ค. 58 | สัมมนา/การประชุม
474

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘(๕ มี.ค.๕๘)

สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาโท จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
02 มี.ค. 58 | สัมมนา/การประชุม
578

สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาโท จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗(๑๓ พ.ย.)
10 ธ.ค. 57 | สัมมนา/การประชุม
470

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗(๑๓ พ.ย.)

คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
13 ก.ย. 57 | สัมมนา/การประชุม
482

คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗(๑๑ ก.ย. ๕๗)
10 ก.ย. 57 | สัมมนา/การประชุม
461

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗(๑๑ ก.ย. ๕๗)

คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ) จัดโครงการสัมมนาวิชาการศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปี 2557
05 ก.ย. 57 | สัมมนา/การประชุม
540

คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ) จัดโครงการสัมมนาวิชาการศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปี 2557

Facebook