ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 133
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗(๑๔/๐๘/๒๕๕๗)
03 ก.ย. 57 | สัมมนา/การประชุม
487

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗(๑๔/๐๘/๒๕๕๗)

ประมวลภาพงานสัมมนาถอดบทเรียนวิทยากร-โครงการคุณธรรมสัญจร สนับสนุนโดย อบจ.ฉะเชิงเทรา
27 ส.ค. 57 | สัมมนา/การประชุม
508

ประมวลภาพงานสัมมนาถอดบทเรียนวิทยากร-โครงการคุณธรรมสัญจร สนับสนุนโดย อบจ.ฉะเชิงเทรา

คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
12 มี.ค. 57 | สัมมนา/การประชุม
476

คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

International Conference at NIDA, September 5, 2013
05 ก.ย. 56 | สัมมนา/การประชุม
494

International Conference at NIDA, September 5, 2013

BBC's Lecturer joins the international conference at NIDA on Sept 5-6,2013
23 ส.ค. 56 | สัมมนา/การประชุม
494

BBC's Lecturer joins the international conference at NIDA on Sept 5-6,2013

สัมมนาพระพุทธศาสนาเซ็น มหาวิทยาลัยดองกุก กรุงโซล เกาหลีใต้
06 ส.ค. 56 | สัมมนา/การประชุม
563

สัมมนาพระพุทธศาสนาเซ็น มหาวิทยาลัยดองกุก กรุงโซล เกาหลีใต้

ประมวลภาพประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัย งปม.2557-2558
03 ส.ค. 56 | สัมมนา/การประชุม
407

ประมวลภาพประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัย งปม.2557-2558

เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
01 ส.ค. 56 | สัมมนา/การประชุม
456

เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

พิธีลงนามความร่วมมือเครื่อข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ
12 ก.พ. 56 | สัมมนา/การประชุม
458

พิธีลงนามความร่วมมือเครื่อข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ

โครงการสัมมนาพระวิทยากรสร้างเสริมศีลธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี เพื่อเยาวชน คนแปดริ้ว”
02 ก.พ. 56 | สัมมนา/การประชุม
492

โครงการสัมมนาพระวิทยากรสร้างเสริมศีลธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี เพื่อเยาวชน คนแปดริ้ว”

Facebook