ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 130
International Conference at NIDA, September 5, 2013
05 ก.ย. 56 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
314

International Conference at NIDA, September 5, 2013

BBC's Lecturer joins the international conference at NIDA on Sept 5-6,2013
23 ส.ค. 56 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
346

BBC's Lecturer joins the international conference at NIDA on Sept 5-6,2013

สัมมนาพระพุทธศาสนาเซ็น มหาวิทยาลัยดองกุก กรุงโซล เกาหลีใต้
06 ส.ค. 56 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
422

สัมมนาพระพุทธศาสนาเซ็น มหาวิทยาลัยดองกุก กรุงโซล เกาหลีใต้

ประมวลภาพประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัย งปม.2557-2558
03 ส.ค. 56 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
293

ประมวลภาพประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัย งปม.2557-2558

เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
01 ส.ค. 56 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
300

เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

พิธีลงนามความร่วมมือเครื่อข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ
12 ก.พ. 56 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
339

พิธีลงนามความร่วมมือเครื่อข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ

โครงการสัมมนาพระวิทยากรสร้างเสริมศีลธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี เพื่อเยาวชน คนแปดริ้ว”
02 ก.พ. 56 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
342

โครงการสัมมนาพระวิทยากรสร้างเสริมศีลธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี เพื่อเยาวชน คนแปดริ้ว”

ขอนิมนต์/เชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะพุทธฯ เข้าประชุมฟังการตรวจประเมิน(สมศ.)
03 ม.ค. 56 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
309

ขอนิมนต์/เชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะพุทธฯ เข้าประชุมฟังการตรวจประเมิน(สมศ.)

ประชุมสภาวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
13 ธ.ค. 55 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
274

ประชุมสภาวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
04 พ.ย. 55 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
260

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕

Facebook