ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 137
Message from Mr.Wissanu Krea-ngam , Deputy Prime Minister of Thailand
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
370

Message from Mr.Wissanu Krea-ngam , Deputy Prime Minister of Thailand

Arrival of His Holiness Somdet Phra Ariyavangsagatayana
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
222

- Arrival of His Holiness Somdet Phra Ariyavangsagatayana, the Supreme Patriarch of Thailand - Report of the celebration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit (President, International Council for Day of Vesak (ICDV) and International Association of Buddhist Universities (IABU)) - Auspicious Speech by His Holiness Somdet Phra Ariyavangsagatayana

อาจารย์ปฏิเวธ เสาว์คง สัมมนาเรื่องศิลปะบำบัด
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
454

อาจารย์ปฏิเวธ เสาว์คง ประธานหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บรรยายเรื่องศิลปะบำบัด ในงานประชุมวันวิสาขบูชาโลก เรื่อง สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

Kevin Hawkins
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
248

3 Aspects of Mindfulness in Education: Be Mindful, Teach Mindfully, Teach Mindfulness by Kevin Hawkins (Ex –principal of American International School in Prague author of “Mindful Teacher, Mindful School (Live stream)

Ven. Assoc. Prof. Dr. Hansa Dhammahaso
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
264

Mindfulness Based Learning by Ven. Assoc. Prof. Dr. Hansa Dhammahaso (Director, International Buddhist Studies College, MCU, Thailand)

Most. Ven. Prof. Dr.Ashin Nyanissara
15 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
310

Chancellor, Sitagu International Buddhist Academy, Myanmar

Roshi Joan Halifax, PhD
15 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
299

The Dharma Foundations of Mindfulness in the Mainstream: The Art and the Science of MBSR and other Mindfulness-Based Programs by Jon Kabat-Zinn, PhD (Founder of Mindfulness-based Stress Reduction and the Center For Mindfulness at the University of Massachusetts Medical School, USA)

มจร จัดวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต”
15 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
749

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในนามประเทศไทยในปี 2562 ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่ 16

Jon Kabat-Zinn, PhD
15 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
273

The Dharma Foundations of Mindfulness in the Mainstream: The Art and the Science of MBSR and other Mindfulness-Based Programs by Jon Kabat-Zinn, PhD (Founder of Mindfulness-based Stress Reduction and the Center For Mindfulness at the University of Massachusetts Medical School,

วส.สุพรรณบุรีฯเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2562
08 พ.ค. 62 | สัมมนา/การประชุม
917

8 พ.ค. 62 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมูิ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2562

https://www.mcu.ac.th/news//1/10"> 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 13
  • ถัดไป
  • Facebook